HOME

Wat doet Platform Eetbaar Amsterdam?
Het Platform verenigt stadslandbouw initiatieven in Amsterdam en omgeving. Het gaat om initiatieven voor buurtmoestuinen en stadslandbouw waar de betrokkenheid van burgers centraal staat: zelf doen, samen leren. Het platform heeft als doel: werken aan een regionaal stadslandbouwnetwerk en community, onderzoek en ontwikkeling te initiëren en te ondersteunen, kennis te vergroten en te verbinden, de verbinding tussen stad en land te bevorderen.

Ook wordt een projectmatige vertaalslag gemaakt vanuit de Voedselagenda (gemeente Amsterdam) door o.a. een verbinding te leggen tussen de landingspagina Stadslandbouw van de Gemeente Amsterdam, een soort stadslandbouwloket, en de lokale initiatieven.

Om onze visie op voedsel kracht bij te zetten maakte Platform Eetbaar Amsterdam een filmpje van een interview met Wayne Robert die decennia lang ervaring heeft met problemen en oplossingen rond voedsel in de stad. Ruim 30 jaar werkte bij de Foodcouncil van Toronto, Canada. Hij schetst een veelzijdige visie die het proces rond voedsel als  instrument inzet om uiteenlopende grootstedelijke problemen te  tackelen.

Het Platform werkt aan de volgende zaken, met en voor de leden:
– theoretische-, organisatie- en praktische kennis die in workshops en trainingen kunnen worden doorgegeven,
– ondersteunen van bestaande initiatieven,
– ontwikkelen van proeftuinen,
– organiseren van netwerk bijeenkomsten en symposia,
– initiëren van partnerprogramma’s en samenwerking o.a. met onderwijsinstellingen, woningcorporaties, gemeentelijke diensten en kennisinstituten (universiteiten en partijen binnen de architectuur en agrosector),
– het werken aan verkorte voedselketens