RAAD VAN ADVIES

 Screen shot 2013-07-04 at 16.10.05

Gaston Remmers

Gaston Remmers (1965) is een gepassioneerde beoefenaar en onderzoeker van integrale regionale ontwikkeling. Als procesarchitect ontwerpt en begeleidt hij complexe multi-stakeholder processen, zowel ruimtelijk-planologisch als sociaal-economisch. Hij houdt zich intensief bezig met het reframen en vitaliseren van de relatie tussen de stad en het landelijk gebied, middels Communities of Practice, het faciliteren van integraal ondernemerschap, het doen van onderzoek en het verbinden van leiderschap op verschillende schaalniveaus en vanuit verschillende rollen.

Gaston is directeur van Bureau BUITENKANS, en partner in Synnervate. Hij woont in Amsterdam sinds 1995 (Noord), is mede-oprichter van Vereniging Boerenstadwens, in 2006 een van de eerste stedelijke initiatieven landelijk die stad en land vanuit een stedelijk perspectief verbond. Hij is tevens lid van de Raad van Advies van Platform Eetbaar Amsterdam, voortgekomen uit Vereniging Boerenstadswens

Gaston Remmers is lector Eco-Effectief Ondernemen in een Stedelijke Omgeving aan de Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum Almere . Dit lectoraat heeft tot doel samen met lokale en (inter-)nationale partners te werken aan nieuwe stedelijke business modellen rondom landbouw en voedsel geinspireerd door Cradle to Cradle, en een cultuur te voeden die het mogelijk maakt dat deze nieuwe modellen ontstaan en wortel schieten. Vanuit die positie is hij een van de grondleggers van OSA, het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere. Hij is tevens voorzitter van de lectorenkring Urban Food en Green, een landelijk samenwerkingsverband van lectoren van groene en grijze hogescholen (waaronder o.a. HvA) met als doel kennis rondom stadslandbouw en stedelijk voedsel te bundelen en te versterken ten behoeve van  onderwijs  en praktijkonderzoek

Gaston werkte in diverse Europese en Zuid-Amerikaanse landen (met name in Spanje en Mexico), en was de laatste 20 jaar betrokken bij verschillende EU onderzoeksprojecten. In 2007 publiceerde hij het boek ‘De innerlijke ruimte van de Nederlandse delta: werkboek voor een nieuwe ruimtelijke inrichting’ (InnovatieNetwerk), een van de eerste aanzetten tot het denken over evolutionaire gebiedsontwikkeling.. Gaston studeerde in 1990 af in bosbouw en agro-ecologie aan Wageningen Universiteit, en promoveerde er in  1998 in de rurale sociologie.

 

Arnold van der Valk

Prof. Dr. Arnold van der Valk

Arnold van der Valk (1953) is persoonlijk hoogleraar in de ruimtelijke planning (Land Use Planning) aan Wageningen Universiteit. Hij heeft sociale geografie en planologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In 1989 is hij cum laude gepromoveerd op een proefschrift over planvorming en politieke besluitvorming rond de stadsuitbreiding van Amsterdam in de negentiende eeuw. In zijn onderzoek en onderwijs heeft hij aandacht besteed aan een breed scala aan onderwerpen (nationaal en internationaal) op het gebied van duurzaamheid, landschapshistorie, planningtheorie en monumentenzorg. Na zijn benoeming als hoogleraar en onderzoeksleider in Wageningen in 1999 is het zwaartepunt van zijn onderzoek verschoven naar het gebruik van de open ruimte in metropolitane regio’s en verduurzaming van de landbouw.

ONDERZOEK
Zijn onderzoek richt zich momenteel op de planning van lokale en regionale voedselsystemen. Dit betreft zowel de productie, verwerking, distributie, consumptie als afvalverwerking. In geografisch opzicht richt hij zich met name op de Verenigde Staten (New York)  en Nederland (Westland en de metropool Amsterdam). In wetenschapstheoretisch opzicht gaat zijn belangstelling naar vraagstukken van multi- inter- en transdisciplinair werken in de wetenschap, alsmede naar kennistheoretische aspecten van de toepassing van kennis in het beleid. In het academisch onderwijs houdt hij zich bezig met stadslandbouw, cultuurlandschap, planningtheorie en de relatie tussen ruimtelijke planning en toerisme.

WETENSCHAPPELIJKE FUNKTIES
1999 – 2002: deeltijd hoogleraar Landgebruiksplanning (ruimtelijke planning) aan Wageningen Universiteit en onderzoeksleider bij het onderzoeksinstituut voor groene ruimte Alterra
2002 – 2010 leerstoelhouder Landgebruiksplanning aan Wageningen Universiteit.
2010 – now: persoonlijk hoogleraar Landgebruiksplanning aan Wageningen Universiteit.
1999 – 2004 : programma directeur van het Delta-programma van Wageningen Universiteit en Research Centre.
2004 – 2009: programme directeur van het NWO-GAMON programma ‘Landscape Planning in Metroland’.
1999 – 2010: co-projectleider van het  NWO-programma Protecting and Developing the Soil Archive.

MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES
2006 – heden: Voorzitter van de International Society for Multiple Land Use.
2009 – heden: secretaris van de Working Party for Sustainable Food Planning van de Association of European Schools of Planning
2004 – heden: lid van bestuur van de Van-Eesteren-Fluck-Van-Lohuizen Stichting.
2012 – heden: lid van adviesraad van Platform Eetbaar Amsterdam

BELANGRIJKE PUBLICATIES
Arnold van der Valk & Terry van Dijk eds (2009), Regional Planning for Open Spaces, Abingdon UK: Routledge. Co-edited and co-authored by Terry van Dijk.
Arnold van der Valk & Jeroen Neuvel (2009), Voedsel en ruimtelijke planning: een verkenning. Wageningen Universiteit. Pdf beschikbaar als e-depot link at Wageningen Library.
Broekhof, S.M.; Valk, A.J.J. van der (2012), Planning and the quest for sustainable food systems: explorations of unknown territory in planning research. In: Sustainable food planning; evolving theory and practice / Viljoen, MSc Arch A., Wiskerke, Prof. Dr J.S.C., . – Wageningen : Wageningen Academic Publishers, pp. 393-404.

 

Advertenties