OVER ONS

Platform Eetbaar Amsterdam

De wens om een Platform Eetbaar Amsterdam op te zetten is voortgekomen uit de behoefte aan meer coördinatie, professionalisering en zichtbaarheid binnen het stadslandbouwnetwerk in Amsterdam.

Vanaf maart 2015 verzorgen Tanja den Broeder, Annie Chou en Eva Meijerink de taken van het dagelijks bestuur van Platform Eetbaar Amsterdam dat per 18 maart is overgegaan in stichting Eetbaar Amsterdam.

In de Raad van Bestuur hebben zitting: Gaston Remmers en Arnold van der Valk.

Regelmatig zijn er bijeenkomsten. Eens per jaar is er een symposium in Pakhuis De Zwijger Dit zijn open bijeenkomsten. Eenmaal in het kwartaal is er de zogenaamde seizoensborrel. Alle aangesloten leden leveren gevraagd en ongevraagd advies. Het komend jaar wordt onderzocht of het platform, een informele vereniging, zich kan organiseren als een coöperatie. Het online platform is een open platform: een ieder die inhouden, programma’s, voorstellen, producten of diensten in samenwerking met of door het platform zou willen neerzetten is daartoe uitgenodigd.

Advertenties