Spelen dat we een voedselraad hebben in Amsterdam: nabeschouwing

91847-615-615De bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger ʻPrototyping the Food Councilʼ op 11 december 2013 liet een unieke samenstelling zien van personen die uiteenlopende voedsel gerelateerde initiatieven en bedrijven representeerde. De bereidheid om een bijdrage te leveren aan dit programma, met een onzekere uitkomst, getuigt van moed, engagement en betrokkenheid. Het vraagt om een open houding naar elkaar om samenhang of mogelijk tegengestelde belangen te onderzoeken.

map_setting_PtF
De timing van dit programma verwees ook naar een politieke context. De stad Amsterdam werkt in de maand december aan het afronden van een voedselvisie. In de eerste week van januari 2014 zou de voedselvisie besproken worden in de raadscommissie.
Het werd een enerverende avond. Het experiment was om te kijken hoe het inmiddels klassieke samenwerkingsverband de ‘Triple Helix’ tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven, uitgebreid kan worden met de stem van de burger en maatschappelijke initiatieven. De achterliggende gedachte is dat wanneer het zo is dat de zgn. Triple Helix een ʻkennissamenlevingʼ kan bedienen om de maatschappelijke en economische waarde van kennis goed te benutten dan kan de ʻQuadruple Helixʼ wellicht hetzelfde doen voor een ʻparticipatiesamenlevingʼ met verbondenheid, betrokkenheid en engagement als aanwinst. De onderliggende vraag voor deze avond was dus: wat zou een dergelijk uitgebreid samenwerkingsverband kunnen betekenen voor het voedselvraagstuk?
Het is niet makkelijk om als gemeenschap een coherent plan te maken hoe om te gaan met voedsel. Er is hier sprake van een spanningsveld, en ook onduidelijkheid over, de relatie tussen de belangen van de samenleving en de markt. Een vast onderdeel van het gesprek, wat een maatschappelijk gedragen voedselbeleid dan moet zijn, is hoe het te financieren. Want tegelijkertijd is duidelijk dat er werk verricht moet worden dat niet binnen het huidige marktmechanisme past en waar investeerders op korte termijn geen ʻbroodʼ in zien. Wanneer het geld niet uit de markt komt dan komt het uit gemeenschapsgeld: subsidie. Subsidie vraagt om een verantwoordingskader die de overheid centraal stelt. Zelf stelt de overheid een meer faciliterende rol te willen innemen. Een dilemma dat we wellicht kunnen oplossen wanneer er gecoördineerde afstemming en inzet is van een breed scala aan middelen: niet alleen geld maar ook land, arbeid en kennis aangevuld door de hergewaardeerde kracht in de samenleving van ʻgeëngageerde verbondenheid in netwerkenʼ die in een economische visie gelden als sociaal, cultureel en menselijk kapitaal.
Het werk dat er moet gebeuren, zo maakte de bijeenkomst duidelijk, speelt zich vooral binnen 3 thema’s af: 1/ het probleem rond obesitas, 2/ de noodzaak tot groeiende bewustwording m.b.t. betere voeding voor mens en milieu en 3/ de relatie tussen stad en land die zowel in maatschappelijk als economisch opzicht verslechterd. Aan het eind van de avond meenden de aanwezigen dat een bijeenkomst als een voedselraad, waarin de vier partijen vertegenwoordigd zijn, zeker een bijdrage kan leveren. Hoewel de achtergronden en uitgangspunten van velen in deze proefopstelling voor een ʻFood Councilʼ sterk van elkaar verschillen, bleek toch dat er op concrete voorstellen een groot draagvlak was en er direct een neiging was te komen tot afspraken of meedenken vanuit het eigen netwerk.
We hopen dat we deze energie kunnen vasthouden, die immers een momentum voor een kansrijke situatie creëerde, zodat we aan deze conclusie een vervolg kunnen geven. Hoe dat precies vorm zal krijgen zal de nabije toekomst moeten uitwijzen. We hopen met alle partijen in gesprek te blijven en staan open voor suggesties, bijdragen en ideeën om een vervolg gestalte te geven.
Het programma werd in co-productie door Platform Eetbaar Amsterdam, Farming the City en Pakhuis de Zwijger tot stand gebracht. Voor een reactie of ideeën mail Tanja den Broeder • tanja@platformeetbaaramsterdam.nl

Gerelateerde links:
Een uitgebreid verslag van de avond in het Engels opgesteld door Farming the City.

De definitieve Voedselvisie van Amsterdam.

Een korte impressie van de avond door Generation_City

Rapport n.a.v. een symposium over de waarde van de inbreng van de ‘gebruiker’ voor innovatie door de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologie beleid. De bevindingen die in dit rapport worden vermeld zijn in onze optiek voor een goed deel ook geldig voor de rol van de burger in sociale innovatie processen.

Internationaal geleerde lessen wat voedselraden betreft.
Een onderzoek van Food First, Institute for Food and Development Policy, in Oakland California.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s