Verzoek voor feedback voor vervolg op Herfstoverleg

Dag stadsboeren, ambtenaren, studenten en experts,

N.a.v. het ‘Herfstoverleg tussen Stadsboer en Ambtenaar’ van 15 november schetsen we hierbij een aanpak voor een vervolg.

Ten eerste willen we jullie vragen ajb de beknopte notulen en de geïnventariseerde vragen nog eens goed door te lezen: zie ook de verwijzingen aan het eind van deze post.

Ten tweede willen graag meer feedback. Bij de aftrap voor het herfstoverleg stelden we oorspronkelijk twee vragen: 1. Bieden de Floriade gerelateerde inspanningen binnen Amsterdam toch nieuwe kansen voor stadslandbouw?  2. Wat betekent het opheffen van het stadsdeel bestuur voor de verdere ontwikkelingen? Kort en goed: aan de tweede vraag zijn we niet toegekomen en die zullen we opnieuw trachten te programmeren. De eerste vraag kwam breder aan de orde. Ook  de kansen in Amsterdam Noord en de Tuinen van West werden onder de loep genomen.

Waar het in de meeting vooral om ging is te achterhalen wat we als gemeenschap (stadsboer, ambtenaar, burgers en ondernemers)  samen willen en wat we vervolgens samen zouden kunnen realiseren om voedsel en de voedselketen sociaal, economisch en maatschappelijk verantwoordelijk, dichter bij huis,  onderdeel te maken van ons leven in de stad.

Bij de moestuin gaat het om zelfvoorziening van voedsel en daarnaast brengt deze activiteit ook sociale waarden voort. Op grotere schaal, waar de drie casussen van deze avond aan refereren, is er sprake van een combinatie van functies en partijen. Denk aan scholen,  zorginstellingen, bedrijfskantines, horeca op basis van lokale producten, privaat-particulier georganiseerde recreatieve functies en natuurlijk producenten die voedsel telen voor de verkoop op de lokale markt.

De vraag n.a.v. deze avond is dan ook: naast de focus op de wijkmoestuin voor zelfvoorziening en sociaal contact, zijn er ambities? Wat willen we dan? Wat kunnen we? Wat zijn onze vragen? Wat zijn onze actiepunten? Met name wat deze laatste vraag aangaat zouden we  graag nog beknopt feedback ontvangen. Dat kan onderaan deze post 🙂

Met de feedback gaan we vervolgens weer aan de haal en leggen die nog eens voor aan Charlotte Buijs,  Ellen Mensink en Arja Nobel. Een indruk van de vraaggesprekken met hen publiceren we ook op onze website. Mogelijk volgen nog meer interviews met één van  jullie of met personen die jullie belangrijk achten en willen voorstellen. Dan ontstaat er een interessant beeld van de status en van de dynamiek.

Vervolgens kunnen we de vragen die we tijdens ons overleg samen formuleerden, in een andere gerelateerde post genoteerd (zie ook hieronder), vertalen naar actiepunten. Dat alles is de input voor een volgende bijeenkomst, zo stellen we ons voor, die dan opnieuw over samenwerking zal gaan en de verdieping hiervan.

Hartelijke groet, Tanja den Broeder, Inge Engels en Annet van Hoorn.

Gerelateerde posts:
> Inventarisatie vragen en verzoeken van Herfstoverleg
> Samenvatting presentaties van Herfstoverleg

GRAAG JULLIE REACTIES HIERONDER

4 Reacties op “Verzoek voor feedback voor vervolg op Herfstoverleg

  1. Pingback: Beknopte notulen van presentaties tijdens herfstoverleg 2012 | Platform Eetbaar Amsterdam·

  2. Pingback: Herfstoverleg Stadsboer en ambtenaar van 15 november: inventarisatie | Platform Eetbaar Amsterdam·

  3. Mijn voorstel is om de hondenbezitters te mobiliseren. Op een bijeenkomst over ruilsystemen voor de buurt in Pakhuis de Zwijger kwam ik op een idee.

    Stadsdeel Oost is bezig een nieuw ruilmiddel voor de buurt in te voeren: de Makkie. Hondenbezitters kunnen hun hondenbelasting betalen in Makkies. Een volgende stap kan zijn dat zij hun hondenpoep bij de buurtmoestuin kunnen afleveren en daarmee aan hun belastingplicht voldoen. Zo betrek je een grote groep stadsbewoners vanuit de kringloopgedachte bij de Transition Town-beweging.

    Er zijn vast meer ideeen die we samen kunnen uitwerken in open space-brainstormsessies.

    Praten over zgn. icoonprojecten aan de andere kant van de stad vind ik niet echt interessant. Wel over de veranderende rol van de overheid en samenwerking tussen overheid en burgers als lange termijn-strategie. Bijvoorbeeld – zoals in het verhaal van Arnold van der Valk over New York ( 18 oktober) naar voren kwam – hoe moeten bestemmingsplannen aangepast worden als binnen enkele decennia een groot deel van een stadgebied gebruikt gaat worden voor stadslandbouw?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s